Prečo je infrakúrenie výhodné pre obec?

Prečo je infrakúrenie výhodné pre obecHľadisko úspor je väčšinou prvoradé, no určite by nemalo byť jediné pre obec ako zriaďovateľa nájomných bytov. Veď prilákať produktívne obyvateľstvo do svojho regiónu sleduje aj mnohé iné, dlhodobé ciele, z dôvodu ktorých obce poskytujú nielen v(ý)hodné bývanie.
Brať ohľad na životné prostredie v každom smere a vytvoriť tak adekvátne podmienky na bývanie rodín je nemenej dôležité, nakoľko práve ekológia sa nás čím ďalej, tým viac týka aj bytostne. Infrakúrenie ako moderný spôsob vykurovania s viacerými výhodami nielen pre obce nezanedbáva ani eko stránku a zaručene má čo ponúknuť aj v tomto smere.

Aké sú výhody infra panelov pre obec?

  • Úspora na plynovej prípojke, komíne, kotolni a obsluhe – nakoľko infravykurovanie nepotrebuje zriadenie uvedených súčastí a priestorov, k úsporám dochádza už v štádiu plánovania kúrenia.
  • Úspory pri montáži – samotná montáž infračervených panelov je časovo i technicky nenáročná záležitosť, realizovateľná, v závislosti od rozsahu, v priebehu niekoľkých dní či hodín. Efektívne kúriť tak môžete začať skôr ako pri iných systémoch.
  • Úspora nákladov na revízie a kontroly – vykurovací systém bez obvodov a trubiek, bez kvapalných súčastí si nevyžaduje pravidelné preskúšanie či výmenu obsahu. Usporíte tak nielen na systéme, ale i kontrolných zamestnancoch.
  • Prehľadná evidencia – v ideálnom prípade je každá miestnosť vykurovaná infra panelom ovládaná jedným termostatom, vďaka čomu je evidencia spotreby maximálne prehľadná.
  • Jednoduchý a presný odpočet prevádzkových nákladov – pri evidencii spotreby infra kúrenia sa len tak ľahko nepomýlite. Stačí totiž odčítať spotrebu elektrickej energie v danej tarife a výsledok je jasný.
  • Pozitívny vplyv na životné prostredie – v neposlednom rade infražiarenie a vykurovanie bytových domov týmto spôsobom nielen vychádza z prírody, ale sa do nej aj nenásilne vracia. Menej spotrebovanej energie, žiadne emisie, spaliny či nepoužiteľné tesnenia, to všetko má bezprostredný vplyv nielen na priestor, v ktorom žijeme, ale na prostredie v globále.

Ak ste obec či iný zriaďovateľ stavby a máte záujem o bližšie info, kontaktujte nás, radi vám ich poskytneme.

Comments are closed